paintings 2017-2019 – luminous geometry

(scroll down)

satara • 80” x 72” • acrylic/canvas • 2019

satara • 80” x 72” • acrylic/canvas • 2019

nyala • 68” x 120” • 2018 • acrylic/canvas

nyala • 68” x 120” • 2018 • acrylic/canvas

arzano • 84" x 52" • acrylic/canvas • 2018

arzano • 84" x 52" • acrylic/canvas • 2018

nakuru • 84" x 56" • acrylic/canvas • 2018

nakuru • 84" x 56" • acrylic/canvas • 2018

madaba • 80" x 72" • acrylic/canvas • 2018

madaba • 80" x 72" • acrylic/canvas • 2018

grendel's den • 80" x 72" acrylic/canvas • 2018

grendel's den • 80" x 72" acrylic/canvas • 2018

monanza • 86 x 56 • acrylic/canvas • 2018

monanza • 86 x 56 • acrylic/canvas • 2018

purgatora • 68" x 120" • acrylic/canvas • 2017

purgatora • 68" x 120" • acrylic/canvas • 2017

abadan 72" x 108" • acrylic/canvas • 2017

abadan 72" x 108" • acrylic/canvas • 2017

aurora • 72" x 108" • acrylic/canvas • 2017 • PRIVATE COLLECTION

aurora • 72" x 108" • acrylic/canvas • 2017 • PRIVATE COLLECTION

harama • 50" x 76" • acrylic/canvas • 2017

harama • 50" x 76" • acrylic/canvas • 2017

veraval • 54" x 80" • acrylic/canvas • 2017

veraval • 54" x 80" • acrylic/canvas • 2017

minab • 38" x 84" • acrylic/canvas • 2017

minab • 38" x 84" • acrylic/canvas • 2017

duala • 60" x 96" • acrylic/canvas • 2017

duala • 60" x 96" • acrylic/canvas • 2017

darzab • 60" x 96" • acrylic/canvas • 2017

darzab • 60" x 96" • acrylic/canvas • 2017

abaco • 72" x 60" • acrylic/canvas • 2017 •  PRIVATE COLLECTION

abaco • 72" x 60" • acrylic/canvas • 2017 • PRIVATE COLLECTION

portal #1 • 56" x 84" • acrylic/canvas • 2017

portal #1 • 56" x 84" • acrylic/canvas • 2017

shimoga • 60" x 66" • acrylic/canvas • 2017

shimoga • 60" x 66" • acrylic/canvas • 2017

mashhad • 62" x 120" • acrylic/canvas • 2017

mashhad • 62" x 120" • acrylic/canvas • 2017

accabonic • 34" by 92" • acrylic/canvas • 2017 - PRIVATE COLLECTION

accabonic • 34" by 92" • acrylic/canvas • 2017 - PRIVATE COLLECTION

sayat • 30" x 82" • acrylic/canvas • 2017

sayat • 30" x 82" • acrylic/canvas • 2017